Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.349823

CroALa, 2018-10-21+02:00.

Persona croala.drama.349823

Leandar

Leander m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Leander, 1746. Staud 254 Fancev 233 Vanino 1916 Fancev 1937 Vanino 1969