Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.349539

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona croala.drama.349539

Demetrius

Demetrius m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Demetrius, 1746. Staud 253-254 Fancev 233 Vanino 1916 Fancev 1937 Vanino 1969 Jembrih 1985 Jembrih 1995