Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.349454

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona croala.drama.349454

Konan

Konan m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Konan, koji se izbavlja propasti zagovorom Gospinim, 1746. Staud 292 Vanino 1917 Vanino 1987