Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.348668

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona croala.drama.348668

Atilije Regul

Atilije Regul Marko Atilije Regul m 299. pr. Kr. 246. pr. Kr. Kartaga povijesna osoba politička osoba konzul konzul vojnik Rimska republika Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, M. Attilius Regulus ad Carthaginienses carceres atque ideo ad mortem fortiter subeundam reversus, 1710. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Atilije Regul, vojvoda rimski u ratu protiv Kartage, 1745. Wikidata Fest 1901 Budiša 1986 Staud 291 Vanino 1917 Filić 1955 Vanino 1987 Ljubić 2004