Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.348303

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona croala.drama.348303

Artaban

Artaban m 464. pr. Kr. povijesna osoba Perzija politička osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Slavični Artaban, 1744. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Artaban, 1762. Wikidata Staud 291 Vanino 1917 Filić 1955 Vanino 1987 Staud 267 Fancev 268 Vanino 1916 Fancev 1937 Vanino 1969 Jembrih 2001