Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.347959

CroALa, 2018-10-23+02:00.

Persona croala.drama.347959

Menalho

Menalho Menalcas m fiktivna osoba lik u književnom djelu Peta Ekloga Vergilije pastir Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Menalcha pastor, 1744. Staud 251 Fancev 228 Fancev 1937