Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.346551

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona croala.drama.346551

Leontius

Leontius m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Leontius 1742. Staud 250 Fancev 226 Fancev 1937