Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.346019

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona croala.drama.346019

Dionizije Sicilski

Dionizije Sicilski Dionizije I. Sicilski Dionizije II. Sicilski m povijesna osoba vladar tiranin Sirakuza Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Dionizije, 1741. Staud 291 Vanino 1917 Filić 1955 Vanino 1987 Jembrih 2001