Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.345537

CroALa, 2018-10-23+02:00.

Persona croala.drama.345537

Jakob

Jakob m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Mladi Jakob, 1740. Staud 249 Fancev 222 Vanino 1916 Fancev 1937 Vanino 1969 Jembrih 2001