Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.344806

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona croala.drama.344806

Nikomed

Nikomed m povijesna osoba Prusija II. Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Nikomed, 1738. Staud 247 Fancev 218 Fancev 1937 Jembrih 2001