Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.344607

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona croala.drama.344607

Alfonso I.

Alfonso I. m vladar Portugal plemstvo Kapetovići Burgundska dinastija kralj Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Alfons Luzitanac, 1738. Wikidata Staud 248 Fancev 218 Fancev 1937 Jembrih 2001