Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.344484

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona croala.drama.344484

Agazimb

Agazimb m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Agazimb, 1738. Staud 248 Fancev 218 Vanino 1916 Fancev 1937 Vanino 1969 Jembrih 2001