Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.344194

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona croala.drama.344194

Kangxi

Kangxi m 04.05.1654. 20.12.1722. povijesna osoba vladar car Kina Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Kami, sin kineskog cara, 1737. Staud 246-247 Fancev 217 Fancev 1937 Jembrih 2001