Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.344102

CroALa, 2018-09-21+02:00.

Persona croala.drama.344102

Fingo

Fingo m fiktivna osoba Japanac Japan Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Fingus Japo, 1737. Staud 290 Vanino 1917 Vanino 1987 Ljubić 2004