Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.343993

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona croala.drama.343993

Ivan Patačić

Ivan Patačić m povijesna osoba blizanac Petar Patačić Petar Patačić i Ivan Patačić Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Gemini Croatiae heroes: Petrus et Joannes Patatichii, 1737. Staud 246 Fancev 217 Fancev 1937 Matić 1938 Cindrić1969 Bogišić 1974 Jembrih 2001