Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.343900

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona croala.drama.343900

Abimecus

Abimecus m fiktivna osoba Turčin Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Abimek, sin Turčina Osmana, 1737. Staud 247 Fancev 217 Fancev 1937