Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.342800

CroALa, 2018-10-18+02:00.

Persona croala.drama.342800

Antonius

Antonius m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Antonije u mladosti, 1736. Staud 246 Fancev 216