Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341878

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona croala.drama.341878

Fridrik I. od Badena

Fridrik I. od Badena Fridrik Austrijski m povijesna osoba 1249. 29.10.1268. plemstvo markgrof Baden Verona Konradin Hohenstaufovac Fridrik Austrijski i Konradin Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Fridrik Austrijski i Konradin, 1735. Wikidata Staud 289 Vanino 1917 Vanino 1987