Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341553

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona croala.drama.341553

Marcus ProhichCivis Dalm. Segn. grammatista

Marcus Prohich Civis Dalm. Segn. Grammatista Marcus Prohich Civis Dalm. Segn. Grammatista m 1734. Senj izvođačLibithina učenik trećeg razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik trećeg razreda Marcus Prohich imao je ulogu Libithina. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005