Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341503

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona croala.drama.341503

Franciscus StaniceoNob. Dalm. Segn. princip.

Franciscus Staniceo Nob. Dalm. Segn. princip. Franciscus Staniceo Nob. Dalm. Segn. princip. m 1734. Senj izvođačInnocentia učenik drugog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik drugog razreda Franciscus Staniceo imao je ulogu Innocentia. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005