Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341469

CroALa, 2018-10-22+02:00.

Persona croala.drama.341469

Josephus KovachichDalm. Segn.

Josephus Kovachich Dalm. Segn. Josephus Kovachich Dalm. Segn. m 1734. Senj izvođačin saltu Turcarum učenik pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik pavlinske gimnazije u Senju Josephus Kovachich imao je ulogu in saltu Turcarum. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005