Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341398

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona croala.drama.341398

Michael DolinerDalm. Segn. parv

Michaël Doliner Dalm. Segn. Parv. Michaël Doliner Dalm. Segn. Parv. m 1734. Senj izvođačin saltu Piscatorum učenik prvog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik drugog razreda Michaël Doliner imao je ulogu in saltu Piscatorum. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005