Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341353

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona croala.drama.341353

Joannes KatanarDalm. Segn. principista

Joannes Katanar Dalm. Segn. Principista Joannes Katanar Dalm. Segn. Principista m 1734. Senj izvođačin saltu Piscatorum učenik drugog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik drugog razreda Joannes Katanar imao je ulogu in saltu Piscatorum. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005