Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341273

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona croala.drama.341273

Joannes KrilovichCivis Dalm. Segn. grammatista

Joannes Krilovich Civis Dalm. Segn. Grammatista Joannes Krilovich Civis Dalm. Segn. Grammatista m 1734. Senj izvođačin saltu Morpheorum učenik trećeg razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik trećeg razreda Joannes Krilovich imao je ulogu in saltu Morpheorum. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005