Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341255

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona croala.drama.341255

Martinus PasquanCivis Dalm. Segn. poëta

Martinus Pasquan Civis Dalm. Segn. Poëta Martinus Pasquan Civis Dalm. Segn. Poëta m 1734. Senj izvođačin saltu Morpheorum učenik petog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik petog razreda Martinus Pasquan imao je ulogu in saltu Morpheorum. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005