Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341228

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona croala.drama.341228

D. Mathias WlastelichLibert. Bribir. casista

D. Mathias Wlastelich Libert. Bribir. casista Mathias Wlastelich D. Mathias Wlastelich Libert. Bribirensis casista Mathias Wlastelich D. Libert. Bribir. casista Libert. Bribirensis casista m 1734. Senj izvođač Perfidia in saltu Morpheorum Nigrifax Magus Aegyptius učenik bogoslov pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik bogoslov Mathias Wlastelich imao je uloge Perfidia, in saltu Morpheorum i Nigrifax Magus Aegyptius. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005