Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341211

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona croala.drama.341211

Georgius CoraiczNob. Goriti. parvista

Georgius Coraicz Nob. Goriti. parvista Georgius Coraicz Nob. Goriti. parvista m 1734. Senj izvođačjuventus Turcica učenik prvog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik prvog razreda Georgius Coraicz imao je ulogu juventus Turcica. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005