Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341184

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona croala.drama.341184

Illmus. D. Joannes de WkassovichS. R. I. Eques Dalm. Segn parvista

Illmus. D. Joannes de Wkassovich S. R. I. Eques Dalm. Segn. parvista Joannes de Wkassovich Illmus D. S. R. I. Eques Dalm. Segn. parvista m 1734. Senj izvođačjuventus Turcica učenik prvog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik prvog razreda Joannes de Wkassovich imao je ulogu juventus Turcica. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005