Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341132

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona croala.drama.341132

Antonius WlatkovichCivis Segn. Dalm. sytaxista

Antonius Wlatkovich Civis Segn. Dalm. syntaxista Antonius Wlatkovich Antonius Wlatkovich Civis Dalm. Segn. syntaxista Antonius Wlatkovich Civis Segn. Dalm. syntaxista Civis Dalm. Segn. syntaxista m 1734. Senj izvođač Cilindus in saltu Morpheorum učenik četvrtog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik četvrtog razreda Antonius Wlatkovich imao je uloge Cilindus i in saltu Morpheorum. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005