Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341117

CroALa, 2018-12-10+01:00.

Persona croala.drama.341117

Joannes PasquiezCivis Segn. principista

Joannes Pasquiez Civis Segn. Principista Joannes Pasquiez Civis Segn. Principista m 1734. Senj izvođačLisimachus učenik drugog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik drugog razreda Joannes Pasquiez imao je ulogu Lisimachus. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005