Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341066

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona croala.drama.341066

Joannes KrivosichCivis Dalm. Segn. grammatista

Joannes Krivosich Civis Dalm. Segn. Grammatista Joannes Krivosich Joannes Krivosich Civis Dalm. Segn grammat. Joannes Krivosich Civis Dalm. Segn. Grammatista Civis Dalm. Segn. Grammat. m 1734. Senj izvođačAlcetas, Capitaneus Turcicus Pietas učenik trećeg razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik trećeg razreda Joannes Krivosich imao je ulogu Pietas i Alcetas Capitaneus Turcicus. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005