Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341035

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona croala.drama.341035

Illmus D. Felix de WkassovichS. R. I. Eques Dalm. Segn. parvista

Illmus D. Felix de Wkassovich S. R. I. Eques Dalm. Segn. parvista Felix de Wkassovich Illmus D. S. R. I. Eques Dalm. Segn. parvista m 1734. Senj izvođačAgaton Legatus Turcicus učenik prvog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik prvog razreda Felix de Wkassovich imao je ulogu Agaton Legatus Turcicus. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005