Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341020

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona croala.drama.341020

Nicolaus DrasenovichLibert. Brini rhetor

Nicolaus Drasenovich Libert. Brini. Rhetor Nicolaus Drasenovich Libert. Brini. Rhetor m 1734. Senj izvođačMuffti učenik šestog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik šestog razreda Nicolaus Drasenovic imao je ulogu Muffti. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005