Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.341001

CroALa, 2018-02-25+01:00.

Persona croala.drama.341001

Bardices

Bardices m fiktivna osoba lik u predstavi uloga u predstavi Simon Dengoricza Lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Sv. Genoveva, 1734. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005