Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.340990

CroALa, 2018-10-19+02:00.

Persona croala.drama.340990

Illmus D. Vincentius de WkassovichS. R. I. Eques Dalm. Segn. parvista

Illmus D. Vincentius de Wkassovich S. R. I. Eques Dalm. Segn. Parvista Vincentius de Wkassovich Illmus D. S. R. I. Eques Dalm. Segn. Parvista m 1734. Senj izvođačManuchat učenik prvog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik prvog razreda Vincentius de Wkassovich imao je ulogu Manuchat. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005