Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.340975

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona croala.drama.340975

Illustrissimus D. Georgius de WkassovichS. R. I. Eques principista

Illustrissimus D. Georgius de Wkassovich S. R. I. Eques Principista Georgius de Wkassovich Illustrissimus D. S. R. I. Eques Principista m 1734. Senj izvođačAsbuseth učenik drugog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik drugog razreda Georgius de Wkassovich imao je ulogu Asbuseth. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005