Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.340953

CroALa, 2018-11-20+01:00.

Persona croala.drama.340953

Illustrissimus D. Joannes de WkassovichS. R. I. Eques Dalm. Segn. grammatista

Illustrissimus D. Joannes de Wkassovich S. R. I. Eques Dalm. Segn. Grammatista Joannes de Wkassovich Illustrissimus D. S. R. I. Eques Dalm. Segn. Grammatista m 1734. Senj izvođačSpinalta legatus Principum christianorum učenik trećeg razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik trećeg razreda Joannes de Wkassovich imao je ulogu Spinalta legatus Principum christianorum. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005