Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.340938

CroALa, 2018-11-19+01:00.

Persona croala.drama.340938

Joannes MessichPerillustris licensis grammatista

Joannes Messich Perillustris Licensis Grammatista Joannes Messich Perillustris Licensis m 1734. Senj izvođačConradinus učenik trećeg razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik trećeg razreda Joannes Messich imao je ulogu Condradinus. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005