Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.340923

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona croala.drama.340923

Antonius DemelliPraenobilis Dalm. Segn. poeta

Antonius Demelli Praenobilis Dalm. Segn. poeta Antonius Demelli Praenobilis Dalm. Segn. poeta m 1734. Senj izvođačClodoardus učenik petog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik petog razreda Antonius Demelli imao je ulogu Clodoardus. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005