Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.340908

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona croala.drama.340908

Illustrissimus Dom. Philippus Stephanus de WkassovichS. R. I. Eques Dalm. Segn parvista

Illustrissimus Dom. Philippus Stephanus de Wkassovich S. R. I. Eques Dalm. Segn Parvista Philippus Stephanus de Wkassovich Illustrissimus Dom. S. R. I. Eques Dalm. Segn. Parvista m 1734. Senj izvođačRhinaldus učenik prvog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik prvog razreda Philippus Stephanus de Wkassovich imao je ulogu Rhinaldus. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005