Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.340893

CroALa, 2018-10-15+02:00.

Persona croala.drama.340893

Illustrissimus D. Joannes WkassovichS. R. I. Eques Dalm. Segn. Poeta

Illustrissimus D. Joannes Wkassovich S. R. I. Eques Dalm. Segn. Poeta Joannes Wkassovich> Illustrissimus D. S. R. I. Eques Dalm. Segn. Poeta m 1734. Senj izvođačOrdenus učenik petog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik petog razreda Joannes Wkassovich imao je ulogu Ordenus. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005