Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.340878

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona croala.drama.340878

Illustrissimus D. Vicentius Vitus de WkassovichS. R. I. Dalm. Segniensis poeta

Illustrissimus D. Vicentius Vitus de Wkassovich S. R. I. Dalm. Segniensis Poeta Vicentius Vitus de Wkassovich Illustrissimus D. S. R. I. Dalm. Segniensis Poeta m 1734. Senj izvođačPhinaldus učenik petog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik petog razreda Vicentius Vitus de Wkassovich imao je ulogu Phinaldus. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005