Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.340842

CroALa, 2018-12-15+01:00.

Persona croala.drama.340842

Illustrissimus D. Antonius de WkassovichS. R. I. Eques Ralm. Segniensis poeta

Illustrissimus D. Antonius de Wkassovich S. R. I. Eques Ralm. Segniensis poeta Antonius de Wkassovich Illustrissimus D. S. R. I. Eques Ralm. Segniensis poeta m 1734. Senj izvođačAmurates Imperator Turcicus učenik petog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik petog razreda Antonius de Wkassovich imao je ulogu Amurates Imperator Turcicus. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005