Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.340810

CroALa, 2018-10-20+02:00.

Persona croala.drama.340810

Illustrissimus D. Carolus Joannes WkassovichS. R. I. Eques Dalm. Seniensis poeta

Illustrissimus D. Carolus Joannes Wkassovich S. R. I. Eques Dalm. Seniensis Poeta Carolus Joannes Wkassovich Illustrissimus D. S. R. I. Eques Dalm. Seniensis Poeta m 1734. Senj izvođačGenevefa učenik petog razreda pavlinske gimnazije u Senju školska drama Drama 1734. Senj Sv. Genoveva U predstavi Sv. Genoveva izvedenoj 1734. godine na latinskom jeziku u pavlinskoj gimnaziji u Senju učenik petog razreda Carolus Joannes Wkassovich imao je ulogu Genevefa. Šimčik 1935 Batušić 1978a Švagelj 1978 Novak - Lisac 1984 Hoško 1989 Ljubić 2004 Varjačić 2005