Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.337888

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona croala.drama.337888

Lorenzo Corsini

Lorenzo Corsini Klement XII. m povijesna osoba plemstvo Orsini svećenik papa kršćanstvo katolici papa Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Hymenaeus sacrus Laurentii Corsini, 1730. Wikidata Staud 242 Fancev 203 Fancev 1937