Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.337289

CroALa, 2018-03-24+01:00.

Persona croala.drama.337289

Justin m fiktivna osoba Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Justinus fraterni amoris victima, 1729. Matić 1935a