Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.337288

CroALa, 2018-10-16+02:00.

Persona croala.drama.337288

Justin

Justin m fiktivna osoba Justin i Adrast Naslovni lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Adrast spašava Justina, 1766. Staud 304 Vanino 1917 Vanino 1987