Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.337075

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona croala.drama.337075

D. Georgius Gergecz

D. Georgius Gergecz Georgius Gergecz D. m O pokladama 02.02.1728. Zagreb izvođačCherubin učenik kanonskog prava Seminara sv. Josipa u Zagrebu školska drama Drama O pokladama 02.02.1728. Zagreb Aladinov raj U predstavi Aladinov raj izvedenoj o pokladama 02.02.1728. godine na latinskom jeziku u đačkom kazalištu isusovačke gimnazije u Zagrebu učenik kanonskog prava Georgius Gergecz imao je ulogu Cherubin. Staud 240 Fancev 198 Vanino 1916 Šimčik 1933 Fancev 1935 Fancev 1937 Batušić 1957 Cindrić1969 Vanino 1969 Batušić 1978a Budiša 1986 Ljubić 2004