Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.337071

CroALa, 2018-12-12+01:00.

Persona croala.drama.337071

Cherubin

Cherubin m fiktivna osoba lik u predstavi uloga u predstavi Georgius Gergecz Lik u drami. Repertoar hrvatske drame na latinskom, Aladinov raj, 1728. Staud 240 Fancev 198 Vanino 1916 Šimčik 1933 Fancev 1935 Fancev 1937 Batušić 1957 Cindrić1969 Vanino 1969 Batušić 1978a Budiša 1986 Ljubić 2004