Croatiae auctorum Latinorum bibliographia: persona croala.drama.335365

CroALa, 2018-12-11+01:00.

Persona croala.drama.335365

Magistar Juraj Šnideršić

Magistar Juraj Šnideršić Juraj Šnideršić m O pokladama 1726. Varaždin profesor četvrtog razreda isusovačke gimnazije u Varaždinu. 1726. redatelj O pokladama 1726. Varaždin Nagla smrt Bakova Režirao izvedbu drame Nagla smrt Bakova na latinskom jeziku 1726. godine u đačkom kazalištu isusovačke gimnazije u Varaždinu. Staud 286 Vanino 1917 Filić 1955 Batušić 1978a Novak - Lisac 1984 Vanino 1987